thời gian

Tài nguyên dạy học

báo mới

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • hình ấy ấy

  chuột


  Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments

  mâu đơn từ

  Chào mừng quý vị đến với website của TRÀ TRUNG ĐĂNG

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  kiểm tra sử 8(13-14)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trà Trung Đặng
  Ngày gửi: 20h:19' 10-09-2013
  Dung lượng: 70.5 KB
  Số lượt tải: 72
  Số lượt thích: 0 người
  PGD-ĐT U MINH Kiểm tra khảo sát đầu năm - Năm học2013 – 2014 Trường THCS Nguyễn Văn Tố Môn: Sử8
  Thời gian: 15 phút
  Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 8


  Điểm
  Lời phê của thầy(cô)
  
  Mã đề: 162
  
  I.Trắc nghiệm(3đ)

  Chọn câu trả lời đúng nhất

  Câu 1. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở:
  A. Anh B. Pháp C. Mĩ D. Đức
  Câu 2. 1.Phát minh đầu tiên được sử dụng trong cách mạng công nghiệplà :
  A. Máy hơi nước B. Máy kéo sợi C. Máy dệt D. Xe lửa
  Câu 3. Xã hội nước Pháp trước cách mạng có :
  A. Năm đẳng cấp B. Hai đẳng cấp C. Ba đẳng cấp D. Bốn đẳng cấp
  Câu 4. Cách mạng công nghiệp đã :
  A. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang sản xuất nông nghiệp
  B. Chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc
  C. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang buôn bán
  D. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp
  Câu 5. Trong xã hội nước Pháp trước cách mạng , đẳng cấp có đặc quyền, đặc lợi :
  A. Tăng lữ- Quý tộc . B. Tăng lữ- Đẳng cấp3.
  C. Tăng lữ- Quý tộc - Đẳng cấp 3. D. Quý tộc- Đẳng cấp 3.
  Câu 6. . Khẩu hiệu: " Tự do- Bình đẳng- Bác ái" được nêu trong Tuyên ngôn :
  A.Tuyên ngôn Đảng cộng sản. B. Tuyên ngôn Độc Lập 1776 của Mĩ.
  C. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp 1789 D. Cả 3 Tuyên ngôn
  II.Tự luận(7đ)
  Nêu hệ quả cách mạng công nghiệp. Theo em hệ quả nào tích cực, hệ quả nào tiêu cực. vì sao?
  Bài làm
  …………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….  PGD-ĐT U MINH Kiểm tra khảo sát đầu năm - Năm học2013 – 2014 Trường THCS Nguyễn Văn Tố Môn: sử 8
  Thời gian: 15 phút
  Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 8


  Điểm
  Lời phê của thầy(cô)
  
  

  Mã đề: 196
  
  I.Trắc nghiệm(3đ)
  Chọn câu trả lời đúng nhất
  Câu 1. Trong xã hội nước Pháp trước cách mạng , đẳng cấp có đặc quyền, đặc lợi :
  A. Quý tộc- Đẳng cấp 3. B. Tăng lữ- Quý tộc - Đẳng cấp 3.
  C. Tăng lữ- Đẳng cấp3. D. Tăng lữ- Quý tộc .
  Câu 2. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở:
  A. Đức B. Anh C. Pháp D. Mĩ
  Câu 3. . Khẩu hiệu: " Tự do- Bình đẳng- Bác ái" được nêu trong Tuyên ngôn :
  A.Tuyên ngôn Đảng cộng sản. B. Tuyên ngôn Độc Lập 1776 của Mĩ.
  C. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp 1789 D. Cả 3 Tuyên ngôn
  Câu 4. 1.Phát minh đầu tiên được sử dụng trong cách mạng công nghiệplà :
  A. Máy hơi nước B. Máy dệt C. Máy kéo sợi D. Xe lửa
  Câu 5. Cách mạng công nghiệp đã :
  A. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp
  B. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang buôn bán
  C. Chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc
  D. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang sản xuất nông nghiệp
  Câu 6. Xã hội nước Pháp trước cách mạng có :
  A. Hai đẳng cấp B. Năm đẳng cấp C. Bốn đẳng cấp D. Ba đẳng cấp
  II.Tự luận
  Nêu hệ quả cách mạng công nghiệp. Theo em hệ quả nào tích cực, hệ quả nào tiêu cực. vì sao?
  Bài làm
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. GD-ĐT U MINH Kiểm tra khảo sát đầu năm - Năm học2013 – 2014 Trường THCS Nguyễn Văn Tố Môn: sử
  Thời gian: 15 phút
  Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . .
   
  Gửi ý kiến

  dân tộc